Utnyttja förstärkt verklighet för affärsinnovation

Augmented Reality (AR) överlagrar digitala data i den fysiska världen för att skapa en sömlös upplevelse. Det kan förändra affärsstrategier och leverera kraftfulla kundupplevelser.

Företag kan använda AR för att underhålla och utbilda kunder och samtidigt hjälpa dem att utvärdera produkter. AR kan också bidra till att minska kostnaderna genom att möjliggöra distansutbildning och support för anställda.

Produktutveckling

AR är en teknik som överlagrar visuell, ljudmässig och sensorisk information för att skapa virtuella upplevelser i den verkliga världen. Tekniken är främst känd för uppslukande mobilspel som Pokemon Go, men den har betydligt fler praktiska tillämpningar inom näringslivet.

Många detaljhandels- och tillverkningsföretag använder AR för att hjälpa kunderna att visualisera produkter i deras miljö. På så sätt kan de fatta mer medvetna köpbeslut och öka kundnöjdheten och lojaliteten.

AR kan också användas för att effektivisera manuella processer och hantera databeräkningar som tar lång tid att utföra för hand. Det kan till exempel användas för att skanna en streckkod eller QR-kod och automatiskt generera en digital produktkatalog eller manual. Detta minskar den tid det tar för medarbetarna att hitta och referera till dessa dokument. Den kan också användas för att utbilda medarbetare i ny utrustning eller nya processer. Lösningen med förstärkt verklighet kan förbättra arbetarnas säkerhet och påskynda utbildning, inspektion och arbetsflöde. Den kan också förbättra produktdesignen genom att låta designers interagera med 3D-modeller i en rumslig miljö.

Marknadsföring

Augmented Reality har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för företag på många sätt. Oavsett om det används för underhållning, utbildning eller utvärdering ger AR företag nya metoder för att nå sina kunder och få verksamheten att växa.

Inom marknadsföring kan AR hjälpa företag att presentera och visualisera sina produkter. Till exempel använder möbelförsäljare på nätet AR för att låta kunderna placera 3D-modeller av möbler och heminredning i sina hem för att se hur produkterna kommer att passa innan de köper dem. Detta hjälper konsumenterna att fatta säkra och välgrundade köpbeslut och minskar antalet returer.

AR kan också användas för att skapa interaktiva, engagerande annonser som fångar kundens uppmärksamhet. Jämfört med traditionell reklam kan AR-baserade annonser resultera i högre klickfrekvens och varumärkesåterkallelse. Det gör det till ett effektivt och prisvärt verktyg för företag att nå ut till en bredare publik.

Utbildning

AR lägger till digitala överlägg till användarens verkliga vy och ger dem information och instruktioner i en form som är lätt för dem att ta till sig. Det kan handla om bilder, text och 3D-modeller. Det kan hjälpa till att fängsla eleverna och minska behovet av att läsa eller memorera.

I ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvård som använder AR kan läkarstudenter till exempel undersöka anatomiska 3D-modeller av kroppsdelar i deras naturliga position utan att behöva använda kadaver. Det hjälper också sjuksköterskestudenter att utveckla sin diagnosförmåga genom att låta dem placera virtuella patienter på modeller och se de (simulerade) konsekvenserna av sina handlingar.

Inom tillverkningsindustrin hjälper AR medarbetarna att identifiera och förstå komplexa koncept, objekt och system. Det kan till exempel visa var en del av en maskin finns, vad delen gör och hur de olika delarna samverkar. Detta möjliggör snabbare och säkrare reparationer och underhåll. Det bidrar också till att minska kostnaderna för seminarier, resor och personliga experter. Dessutom stödjer det kontinuerligt lärande genom att ge medarbetarna tillgång till instruktioner “on demand”. Dessutom sparar man in på utbildningskostnader, inklusive kostnader för utrustning, verktyg, förbrukningsvaror och utbildare.

Kundservice

Augmented reality kan användas för att förbättra kundservicen genom att tillhandahålla information på ett mer lättillgängligt sätt. Detta kan hjälpa kunderna att förstå komplexa produkter och funktioner, vilket kan minska antalet samtal och e-postmeddelanden som behöver hanteras av kundsupportteam.

AR kan också användas för att ge en virtuell upplevelse, vilket kan minska behovet av personliga möten och spara in på resekostnader. Detta kan vara användbart inom en rad olika branscher, bland annat fastighetsbranschen, där potentiella köpare kan förhandsgranska fastigheter utan att behöva lämna sina hem. Det kan också användas inom sjukvården, där det kan göra det möjligt för läkare att öva på kirurgiska ingrepp innan de utför dem på patienter.

Augmented reality kan användas för att skapa unika upplevelser som särskiljer ett företag från konkurrenterna och lockar kunder. Dell erbjuder en rad arbetsstationer med ledande AR/VR-teknik, alla certifierade som Ready for VR. Det innebär att de har testats för att säkerställa att de kan leverera en högkvalitativ, uppslukande virtuell upplevelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *